Weso?ych ?wi?t
Dodane przez Admin dnia 24 grudzień 2011 13:41:45
Zdrowych, ciep?ych, rodzinnych oraz radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia i pomy?lnego Nowego Roku ?yczy redakcja strony Huraganu SKOK Wo?omin. Oby nast?pny rok przyniós? jak najwi?cej zdobyczy punktowych dla naszych dru?yn m?odzie?owych i seniorskich, ?eby pi?karzy omija?y kontuzje i ?eby na nowym boisku treningowym uda?o si? zbudowa? mocne podstawy do upragnionego awansu pierwszego zespo?u, jak równie? ?eby drugi zespó? uzyska? awans do wy?szej klasy w rundzie wiosennej.

Rozszerzona zawartość newsa
Zdrowych, ciep?ych, rodzinnych oraz radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia i pomy?lnego Nowego Roku ?yczy redakcja strony Huraganu SKOK Wo?omin. Oby nast?pny rok przyniós? jak najwi?cej zdobyczy punktowych dla naszych dru?yn m?odzie?owych i seniorskich, ?eby pi?karzy omija?y kontuzje i ?eby na nowym boisku treningowym uda?o si? zbudowa? mocne podstawy do upragnionego awansu pierwszego zespo?u, jak równie? ?eby drugi zespó? uzyska? awans do wy?szej klasy w rundzie wiosennej.