Remisowe po?egnanie rundy w Wo?ominie po walce do ko?ca
Dodane przez Admin dnia 11 listopad 2011 22:12:39
11 listopada 2011, 11:00 - Wo?omin - 16 kolejka IV ligi
Huragan SKOK Wo?omin - KS ?omianki 2:2 (0:2)

BRAMKI: 61' Tokarz, 90' Ndakiza - 7' Ryczkowski, 26' Dolewski.

Sk?ad Huraganu SKOK: Krawczyk – Tokarz, Górski, Kingsley (82' Jaczewski), Piwko – Wojdyna (60' Jarz?bski), Bednarczyk (46' Iwanowski), M?czkowski, Zasadzi?ski - Koz?owski (80' Ndakiza), St?pie?.

Sk?ad ?omianek: Matracki – Oleksiak, Prusik, Kami?ski, Ludwik Gac, Tobiasz Gac, Kowalski, Ryczkowski, Kalinowski, Dolewski (82' Miko?ajczyk), So?tys.
Rozszerzona zawartość newsa
11 listopada 2011, 11:00 - Wo?omin - 16 kolejka IV ligi
Huragan SKOK Wo?omin - KS ?omianki 2:2 (0:2)

BRAMKI: 61' Tokarz, 90' Ndakiza - 7' Ryczkowski, 26' Dolewski.

Sk?ad Huraganu SKOK: Krawczyk – Tokarz, Górski, Kingsley (82' Jaczewski), Piwko – Wojdyna (60' Jarz?bski), Bednarczyk (46' Iwanowski), M?czkowski, Zasadzi?ski - Koz?owski (80' Ndakiza), St?pie?.

Sk?ad ?omianek: Matracki – Oleksiak, Prusik, Kami?ski, Ludwik Gac, Tobiasz Gac, Kowalski, Ryczkowski, Kalinowski, Dolewski (82' Miko?ajczyk), So?tys.

Ju? w 4 minucie rzut ro?ny wykonywany przez Jakuba Zasadzi?skiego próbowa? dobi? Bart?omiej M?czkowski, niestety bez efektu bramkowego. Pierwsza bramka pad?a szybko, bo w 7 minucie – miejscowa obrona pope?ni?a b??d w kryciu i za spraw? Krystiana Ryczkowskiego, pi?ka mimo próby wybicia przez defensorów Huraganu, wtoczy?a si? za lini? tu? przy prawym s?upku. Osiem minut pó?niej egzekwowany by? kolejny ro?ny – Marek Wojdyna do?rodkowa? na pole karne, a g?ówka M?czkowskiego min??a prawy s?upek. W 22 minucie prób? wyrównania podj?? Karol Bednarczyk, jednak Jego uderzenie ze ?rodka zosta?o sparowane przez bramkarza go?ci. 26 minuta przynios?a podwy?szenie wyniku na 2:0 dla ?omianek, po nieoczekiwanym strzale g?ow? Huberta Dolewskiego w lewy, d?ugi róg. Na kwadrans przed ko?cem pierwszej po?owy, to przyjezdni stwarzali wi?ksze zagro?enie. Na uwag? zas?ugiwa?a min. okazja z 35 minuty, kiedy jeden z przyjezdnych odda? silny strza? z dystansu blisko lewego s?upka oraz sytuacja z 38 minuty, w której pi?karz ?omianek maj?c przed sob? Micha?a Krawczyka przestrzeli? nad poprzeczk?. Z kolei ze strony pi?karzy Huraganu SKOK warto wspomnie? o akcjach z 33 i 44 minuty. Najpierw szans? zdobycia honorowego gola mia? Zasadzi?ski, lecz ze ?rodka pola karnego trafi? wysoko nad poprzeczk?. Druga akcja zosta?a zainicjowana przez Bednarczyka, który zacentrowa? z lewego skrzyd?a do dobrze ustawionego Mateusza Tokarza, ale ta próba zako?czy?a si? poszybowaniem pi?ki nad poprzeczk?.

Siedem minut po wznowieniu gry, na strza? w polu karnym zdecydowa? si? Sebastian Koz?owski, lecz pi?k? zmierzaj?c? pod poprzeczk?, go?cie wybili na ro?ny. W 61 minucie Huragan zdoby? kontaktow? bramk? – z naro?nika pola karnego do?rodkowa? Arkadiusz St?pie? i strza? Mateusza Tokarza z 20 metrów, da? wynik 1:2. Dziewi?? minut pó?niej po ro?nym Zasadzi?skiego, Koz?owski wyka?cza? bardzo niecelnie z lewej strony. W 75 minucie przebudzili si? pi?karze z ?omianek, jednak uderzenie zosta?o oddane w ?rodek bramki. Na cztery minuty przed ko?cem meczu, wolny wykonywa? Pawe? Iwanowski, nast?pnie pi?k? przej?? Rafa? Piwko, ale niestety przestrzeli? w dogodnej sytuacji. W 89 minucie o wyniku móg? przes?dzi? Guyguy Ndakiza, lecz zabrak?o wyko?czenia w polu karnym. Co si? nie uda?o chwil? wcze?niej, uda?o si? w samej ko?cówce spotkania – Mateusz Jaczewski min?? obro?ców i zacentrowa? do Gigiego, który ?adnym szczupakiem doprowadzi? do wyrównania.

Po tym meczu Huragan SKOK zachowa? siódme miejsce w tabeli. Je?eli w nast?pnej kolejce Kasztelan Sierpc straci punkty w Wyszkowie, a Huragan wywiezie zwyci?stwo z Szyd?owa, to powrót na szóst? lokat? stanie si? faktem.