G?adka wygrana z Kryszta?em
Dodane przez Admin dnia 18 wrzesień 2010 16:50:19
Huragan do?? ?atwo poradzi? sobie z dru?yn? Kryszta?u Glinojeck i wygra? a? 5:1. Pierwsza po?owa by?a w wykonaniu Huraganu bardzo s?aba, gra by?a nieprzemy?lana, zawodnicy notowali bardzo du?o strat. To wszystko zem?ci?o si? w 37 minucie, gdy Kryszta? obj?? prowadzenie. Po przerwie widzieli?my zupe?nie inny zespó?, zaraz na pocz?tku drugiej po?owy dorówna? St?pie?, a 10 minut pó?niej bramk? samobójcz? strzeli? Kamil Kudelski, który...
Rozszerzona zawartość newsa
Huragan do?? ?atwo poradzi? sobie z dru?yn? Kryszta?u Glinojeck i wygra? a? 5:1. Pierwsza po?owa by?a w wykonaniu Huraganu bardzo s?aba, gra by?a nieprzemy?lana, zawodnicy notowali bardzo du?o strat. To wszystko zem?ci?o si? w 37 minucie, gdy Kryszta? obj?? prowadzenie. Po przerwie widzieli?my zupe?nie inny zespó?, zaraz na pocz?tku drugiej po?owy dorówna? St?pie?, a 10 minut pó?niej bramk? samobójcz? strzeli? Kamil Kudelski, który zaraz potem otrzyma? czerwon? kartk?. Po tym zdarzeniu zespó? Kryszta?u ju? praktycznie nie istnia? na boisku, a Huragan konstruowa? coraz to nowe akcje. Wynik móg? by? wy?szy, gdyby wyko?czenie akcji by?o lepsze, aczkolwiek wynik 5:1 i tak jest bardzo okaza?y.
18 wrze?nia 2010, 14:00 - Wo?omin (Stadion OSiR w Wo?ominie)
Huragan Wo?omin 5:1 Kryszta? Glinojeck
St?pie? 47', 69' Kudelski (sam) 57', Jaczewski 76', 85' - Kudelski 37'

Czerwone kartki: Kudelski (druga ?ó?ta)

Sk?ad Huraganu: Sta?czuk, Bednarczyk, M?czkowski, Jackiewicz, Tokarz, Zasadzi?ski, Wi?ch (Górski 46'), Rossa (D?browski 80'), Wojdyna M. (Lukeba 82') , Koz?owski (Jaczewski 46'), St?pie?