Pomeczowa wypowied? Arkadiusza St?pnia
Dodane przez Admin2 dnia 16 wrzesień 2010 20:18:50
Redakcja: Co powiesz o meczu z T?cz? P?o?sk?

A. St?pie?: Gra?o si? ci??ko, boisko by?o niezbyt dobre. Dru?yna T?czy postawi?a dosy? trudne warunki. Boisko nie do??, ?e by?o nie równe, by?o tak?e ma?e co u?atwi?o dru?ynie z P?o?ska bronienie si?. W pierwszej po?owie nie by?o za du?o sytuacji bramkowych, dobrze, ?e w drugiej...
Rozszerzona zawartość newsa
Redakcja: Co powiesz o meczu z T?cz? P?o?sk?

A. St?pie?: Gra?o si? ci??ko, boisko by?o niezbyt dobre. Dru?yna T?czy postawi?a dosy? trudne warunki. Boisko nie do??, ?e by?o nie równe by?o tak?e ma?e co u?atwi?o dru?ynie z P?o?ska bronienie si?. W pierwszej po?owie nie by?o za du?o sytuacji bramkowych, dobrze, ?e w drugiej po?owie pad?a bramka z rzutu ro?nego.

Redakcja: Wida? progres w Waszej grze.

A. St?pie?: Tak, najwa?niejsze, ?e dru?yna odbudowuje si? po dwóch dotkliwych pora?kach i uwierzy?a w to, ?e mo?na wygrywa? i nie traci? bramek.

Redakcja: Dzi?kuj? za rozmow? i ?ycz? powodzenia

A. St?pie?: Dzi?kuj?.