Sylwetka rywala: Wis?a II P?ock
Dodane przez Admin dnia 08 wrzesień 2010 20:40:36
W najbli?sz? sobot?, 11 wrze?nia nasza dru?yna zmierzy si? na w?asnym stadionie z Wis?? II P?ock. Ubieg?y sezon nie by? szcz??liwy dla dru?yny z P?ocka, zarówno pierwsza jak i druga dru?yna spad?y do ni?szych lig. Nasz sobotni rywal w ubieg?ym sezonie zaj?? 14 miejsce w III lidze ?ódzko-mazowieckiej i w tym sezonie wyst?puje ju? w naszej grupie.
Rozszerzona zawartość newsa
W najbli?sz? sobot?, 11 wrze?nia o godz. 16.30 nasza dru?yna zmierzy si? na w?asnym stadionie z Wis?? II P?ock. Ubieg?y sezon nie by? szcz??liwy dla naszego rywala, zarówno pierwsza jak i druga dru?yna spad?y do ni?szych lig. Nasz sobotni przeciwnik w ubieg?ym sezonie zaj?? 14 miejsce w III lidze ?ódzko-mazowieckiej i w tym sezonie wyst?puje ju? w naszej grupie.

W dotychczasowych czterech spotkaniach rezerwy Wis?y zdoby?y zaledwie 3 punkty, zaliczaj?c 1 wygran? i 3 pora?ki. W tabeli zajmuj? 11. miejsce, czyli o jedno ni?ej ni? Huragan, wi?c mo?emy spodziewa? si? wyrównanego meczu. Ju? teraz zapraszamy wszystkich kibiców na ten mecz.


* Pe?na nazwa: Wis?a P?ock Spó?ka Akcyjna
* Rok za?o?enia: 1947 r.
* Adres: ?ukasiewicza 34, 09-400 P?ock
* Przydomek: Nafciarze
* Barwy: niebiesko-bia?o-niebieskie
* Pojemno?? stadionu: 12 800 (wszystkie siedz?ce)
* W?a?ciciel: Miasto P?ock
* G?ówni sponsorzy: Brak sponsora g?ównego.
* Ubiór: Errea
* Internet: www.wisla.plock.pl (oficjalna).