Krzysztof Gawara: Zapewni? bezpieczne miejsce w 1 rundzie
Dodane przez Admin dnia 03 wrzesień 2010 22:13:11
Redakcja: Jakie s? plany na ten sezon?

Krzysztof Gawara: Na pewno nie b?dzie to walka o utrzymanie jak to by?o w sezonie poprzednim i 2 lata temu, teraz chcemy zapewni? sobie bezpieczne miejsce w 1 rundzie, ?eby na wiosn? nie drze? o wyniki i my?l?, ?e...
Rozszerzona zawartość newsa
Redakcja: Jakie s? plany na ten sezon?

Krzysztof Gawara: Na pewno nie b?dzie to walka o utrzymanie jak to by?o w sezonie poprzednim i 2 lata temu, teraz chcemy zapewni? sobie bezpieczne miejsce w 1 rundzie, ?eby na wiosn? nie drze? o wyniki i my?l?, ?e to jest nasz g?ówny cel.

R: Czy by?y jakie? wi?ksze zmiany kadrowe?

KG: Powiedzia?bym, ?e nie jakie? pot??ne, odszed? m?ody Artur Pazio, obrona zostaje praktycznie bez zmian. Lewy obro?ca Marek Rogowski zrezygnowa? z gry, do linii pomocy doszed? Marek Wojdyna, który spisuje si? bardzo dobrze i my?l?, ?e b?dzie to du?e wzmocnienie. Kuba Zasadzi?ski potwierdza, ?e jest dobrym zawodnikiem, na wiosn? gra? bardzo dobrze i teraz tak?e utrzymuje wysok? dyspozycj?. Jest to m?ody perspektywiczny ch?opak, po meczu z Hutnikiem s?ycha? by?o z?e opinie o nim , ale ogólnie jego gra wygl?da bardzo dobrze.
Je?li chodzi o napastników to mamy do?wiadczonego Arka St?pnia, króla strzelców z poprzedniego sezonu, ale nale?y pami?ta?, ?e te bramki to nie tylko jego zas?uga. ale tak?e ca?ej dru?yny


R: Dzi?kuj? za rozmow?.

KG: Równie? dzi?kuj?.